Kontakt

Prevádzka:
Jozef B E L A N
Výroba interiérového nábytku
Bystrická 1707
Žarnovica 966 81
e-mail : 
belan.jozef69@gmail.com
Mobil : 0908 922 870

Firemné údaje:
Jozef Belan
Výroba interiérového nábytku
966 71 Župkov 137
IČO: 34 770 763, DRČ: 1026124726